Červená rýže natural v pořadu A DOST!

Vážení zákazníci,

v rámci pořadu A DOST! na Streamu bylo prezentováno zjištění, ve kterém byl produkt ARAX Rýže červená natural 500g, země původu Vietnam, šarže KCC s trvanlivostí do 1.3.2022 vyhodnocen jako nevyhovující z důvodu vyššího obsah reziduí pesticidů (2 překročeny, 1 nepovolený). Případem se nyní intenzivně zabýváme a do doby, než se výsledky prezentované v pořadu potvrdí druhotným rozborem v akreditované laboratoři, vás preventivně prosíme o pozastavení konzumace předmětné rýže se šarží KCC nebo KCE s původem z Vietnamu (zkratka VNM).

Máte-li doma červenou rýži jiné šarže (se zemí původu Itálie), ta dotčena není, neboť se jedná o jiného výrobce a její konzumace je v pořádku.

Pokud se potvrdí, že informace uvedené v pořadu A DOST! odpovídají skutečnosti, budeme nekalé či ledabylé jednání našeho vietnamského partnera důsledně řešit. Něco takového je naprosto nepřípustné a zcela v rozporu s naším posláním i přesvědčením! Jsme dobří a čestní lidé, vlastní potraviny sami vč. našich rodin a dětí konzumujeme.

EDIT 26.10.2021: Laboratorní rozbory potvrdili mírně zvýšené hodnoty residuí několika pesticidů. Z toho důvodu preventivně stahujeme z prodeje červenou rýži původem z Vietnamu všech výrobních šarží. Současně jednáme o zajištění jiných bezvadných dodávek suroviny.

Veškeré doposud doložené certifikáty laboratorních analýz totiž byly v pořádku a problém se nikdy nevyskytl. Omlouváme se Vám za jakékoliv komplikace s tímto spojené.

Za tým FOODISH s.r.o.

Martin Moučka, jednatel